Oplossingen: de werkwijze

Dutch School komt met een praktische oplossing. Ze kiest voor één overtuigende methode: Train de trainers. Simpel, helder, effectief.

Elke arts die specialistische kennis krijgt aangereikt en onder begeleiding operaties mag oefenen, verplicht zich om datzelfde aan andere artsen te leren. Een olievlek van kennis en expertise. Tien specialisten die elk jaar tien artsen opleiden die op hun beurt weer tien collega’s de kunst bijbrengen levert in een paar jaar een compleet leger aan gespecialiseerde krachten op. Theoretisch zouden er dat in vier jaar tienduizend zijn. Als ze maar de ruimte en de middelen krijgen. Aan Dutch School zal het niet liggen. Geruggensteund door gynaecologen en wetenschappers van alle acht Nederlandse Universitaire Medische Centra en vier grote opleidingsklinieken, brengt ze de kennisstroom op gang.

 

•    sturen van gespecialiseerde gynaecologische chirurgen voor trainingsweken

•    cursorisch onderwijs aan artsen in opleiding

•    gasthoogleraarschappen, gastcolleges, congresbijdragen, masterclasses

•    chirurgische en andere workshops

•    in Nederland opleiden van geselecteerde, veelbelovende, gemotiveerde fellows

•    inzetten van in Nederland beschikbaar lesmateriaal

•    het ontwikkelen van lesmateriaal, toegesneden op de situatie ter plekke

•    opzetten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek

•    stimuleren en begeleiden van specialistische gezondheidsprogramma’s

•    verbeteren van de gynaecologische gezondheidsinfrastructuur

 

ANBI

Status